Η Volcker Capital Hellas είναι εταιρεία Διαχειρίσεων Κεφαλαίων και Αξιών Ακίνητης Περιουσίας.

Ειδικεύεται στην ανάδειξη υπεραξιών Ακίνητης Περιουσίας, αναζητώντας παράλληλα, επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές των Επισφαλών περιουσιακών στοιχείων και στη διαχείριση προβληματικών επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιείται τόσο σε υποσχόμενες αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυγμένες αγορές αναδεικνύοντας ευκαιρίες και δυνατότητες μέσω καινοτόμων δράσεων.

Σκοπός της εταιρείας αποτελεί η δημιουργία Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), σε διάφορους τομείς της οικονομίας