More WordPress Products by Pulsar Media

Search News Posts

 
 

ΑΕΕΑΠ Μικτού Χαρτοφυλακίου

Η ΑΕΕΑΠ Μικτού Χαρτοφυλακίου Μεγάλης Διασποράς είναι ένα ευρύτερο πλάνο στον τομέα των ΑΕΕΑΠ που αναπτύσσεται από τη Volcker Capital Hellas. Η επενδυτική στρατηγική της ΑΕΕΑΠ Μικτού Χαρτοφυλακίου είναι ο σχηματισμός ενός φορέα που θα έχει επενδυμένο κεφάλαιο σε όλους τους τομείς της Ακίνητης Περιουσίας. Υπό αυτό το σχήμα θα δημιουργηθεί μέσα από τη διασπορά διαφόρων τομέων της Ακίνητης Περιουσίας ένα πολύ ασφαλές Χαρτοφυλάκιο του οποίου η αξία θα είναι ανεπηρέαστη από τις όποιες διακυμάνσεις υποκατηγοριών του, αφού αυτές θα λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη, δίνοντας μεγάλες δυνατότητες υπεραξιών και ασφάλειας εισοδήματος στους μετόχους του. Στο πλάνο αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.
 
 

DISCLAIMER
Σημειώνεται ότι οι ενέργειες για τη λήψη άδεια λειτουργίας από την Ε.Κ και εν συνεχεία σύσταση της A-reic ΑΕΕΑΠ δεν συνιστούν δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε πως τα συμμετέχοντα ακίνητα στη δημιουργία της ΑΕΕΑΠ δεν μπορούν να έχουν αξία κατώτερη των 100.000€ έκαστο και πως δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην A-reic ΑΕΕΑΠ περισσότεροι των 150 επενδυτών (Ν. 3401/2005 Άρθρο 3 παρ.β,δ)