More WordPress Products by Pulsar Media

Search News Posts

 
 

Τι είναι ΑΕΕΑΠ

Οι ΑΕΕΑΠ είναι εταιρείες κλειστού τύπου με σκοπό τις άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, έχοντας ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Η λειτουργία τους στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν. 2778/1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.2892/2001, το Ν. 2992/2002, το Ν. 3581/2007 και το Ν.4141/2013.

Το ελάχιστο ύψος μιας ΑΕΕΑΠ είναι 25 εκατ.ευρώ. Η διαχείριση της εταιρίας μπορεί να είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική κατ’ αναλογία των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.
Το μετοχικό της κεφάλαιο σχηματίζεται με εισφορά κατά 80% τουλάχιστον μετρητών και ακινήτων. Σε περίπτωση που η αρχική εισφορά περιλαμβάνει μόνο μετρητά, θα πρέπει προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο να έχει επενδυθεί τουλάχιστον το 50% σε ακίνητα. Μπορεί να κάνει χωρίς περιορισμούς επενδύσεις σε ακίνητα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ενώ σε χώρες εκτός αυτού επιτρέπεται μόνο το 20% του συνόλου των επενδύσεων.

Όσον αφορά στις λοιπές επενδύσεις επιτρέπεται η επένδυση σε μετρητά και κινητές αξίες μέχρι το 20% του ενεργητικού της ΑΕΕΑΠ. Επιτρέπεται η κατοχή τουλάχιστον του 80% των μετοχών ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων το σύνολο του πάγιου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυμένο σε ακίνητα που εμπίπτουν στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες μπορεί να επενδύσει μια ΑΕΕΑΠ.

Μπορεί να αποπερατώνει ή να επισκευάζει ακίνητα αρκεί η αξία τους όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την αποπεράτωση ή την επισκευή να μην υπερβαίνει το 40% του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητη περιουσία.
Έχει το δικαίωμα να συνάψει προσύμφωνα για την απόκτηση ακινήτων ή να αποκτά οικόπεδα προς ανάπτυξη ακινήτων.

Μπορεί να δανειστεί έως και 75% του ενεργητικού τόσο για την απόκτηση όσο και την αξιοποίηση ακινήτων. Επιπλέον επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων με συνολική αξία έως 25% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Διανέμει μερίσματα ύψους τουλάχιστον 50% των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών (συνηθίζεται το 80% με 90%).

Η ΑΕΕΑΠ είναι υποχρεωμένη να εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο εντός δύο ετών από την απόκτηση άδειας ΑΕΕΑΠ. Η διασπορά των επενδύσεων διασφαλίζεται με την ύπαρξη της νομοθετικής πρόβλεψης που θέτει ως ανώτατο όριο το 25% της αξίας του χαρτοφυλακίου το κεφάλαιο που μπορεί να επενδυθεί σε ένα και το αυτό ακίνητο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Ακίνητα δε μπορούν να πωληθούν εάν δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την ημερομηνία απόκτησής τους. Το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό των ΑΕΕΑΠ βέβαια είναι το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό τους καθεστώς καθώς απαλλάσσονται από όλους σχεδόν τους φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.
 
 

DISCLAIMER
Σημειώνεται ότι οι ενέργειες για τη λήψη άδεια λειτουργίας από την Ε.Κ και εν συνεχεία σύσταση της A-reic ΑΕΕΑΠ δεν συνιστούν δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε πως τα συμμετέχοντα ακίνητα στη δημιουργία της ΑΕΕΑΠ δεν μπορούν να έχουν αξία κατώτερη των 100.000€ έκαστο και πως δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην A-reic ΑΕΕΑΠ περισσότεροι των 150 επενδυτών (Ν. 3401/2005 Άρθρο 3 παρ.β,δ)